Vztahy s rodiči partnerů

Chystáte se do společnosti bohatých lidí?

Chystáte se do společnosti bohatých lidí?

Pokud je ÄlovÄ›k pozvaný do spoleÄnosti bohatých lidí, rozhodnÄ› by mÄ›l zvážit celou Å™adu vÄ›cí a to nejen to, jak se správnÄ› chovat, abyste nÄ›koho neurazili, ale také to, jak se obléci. Jestliže má jít ÄlovÄ›k do spoleÄnosti bohatých lidí, je potÅ™eba poÄítat s tím, že si na sebe nemůžete vzít vÄ›ci, které nosí běžnÄ› doma. UrÄitÄ› by to nevypadalo příliÅ¡ dobÅ™e. RozhodnÄ› byste neudÄ›lali takový dojem, jaký udÄ›lat chcete. Pokud se chystáte do spoleÄnosti, kde jsou opravdu jen bohatí lidé, je na Äase, abyste ze své skřínÄ› vytáhli to nejlepší, co v ní máte. Jestliže nechcete, aby se na

Continue Reading

Společnost a lidé, kteří nemají peníze

Společnost a lidé, kteří nemají peníze

UrÄitÄ› jste si i vy už vÅ¡imli, že se nÄ›kteří lidé nechovají zrovna pÄ›knÄ› k tÄ›m, kteří nemají peníze. Mnohdy se nad nimi povyÅ¡ují a ukazují jim, že oni jsou nÄ›co více. Peníze rozhodnÄ› dÄ›lají hodnÄ› a mohou zmÄ›nit každého ÄlovÄ›ka. Jsou ale i lidé, kteří i když mají dost penÄ›z, chovají se k lidem ohleduplnÄ› a rozhodnÄ› se nad nimi nepovyÅ¡ují. NÄ›co takového hodnÄ› záleží na ÄlovÄ›ku. Lidé by si mÄ›li uvÄ›domit, že by se nikdy nemÄ›li nad druhými povyÅ¡ovat. Bohužel nÄ›co takového spoustÄ› lidem nic neříká. To, že je ÄlovÄ›k bohatý, neznamená, že se nemůže stát chudým. Stejné to je

Continue Reading

Vztahy s rodiči partnerů

Vztahy s rodiči partnerů

Pokud si přejeme mít s někým dobrý vztah, jsou to rodiče našich partnerů. Snad každý by si přál, aby rodiče partnera přijali a měli jej rádi. Bohužel ne vždy to vyjde. Vliv má kolikrát mnoho věcí. Pokud vás rodiče vašeho partnera nepřijmou nebo máte dokonce pocit, že vás nemají rádi, pak si to tak neberte. Ne všem můžete sedět, a ne všichni mohou sedět vám. Takhle to ve světě skutečně funguje, jen na to spousta lidí ještě stále nepřišlo. Jestliže s tím váš partner nemá problém, protože to v rodině nemají zrovna růžové a vašemu partnerovi opravdu nezáleží na tom, jestli vás jeho

Continue Reading